31. januar: UTGÅR

Vi får i stedet besøk av Odd Georg Murud som holder foredrag om Fridtjof Nansen.

Utgår Professor (emeritus) Thomas Thiis-Evensen:  Å leve med arkitektur

 

  

28.februar:

 Ambassadør (emeritus) Kai Eide: Verden - endringer - teknologi

 Kai Eide har en fortid som norsk toppdiplomat og politiker. Han har en lang diplomatisk karriere med sikkerhuetspolitikk og krisehåndtering som arbeidsfelt for Norge, FN.  Blant mye annet har han vært FNs spesialutsending til Afghanistan og til Kosovo.

 

28.mars:

 

Forfatteren Sigmund Løvåsen: Kjell Aukrust

 

I 2020 var det hundre år siden Kjell Aukrust ble født. Til dette jubileet utgav Sigmund Løvåsen en biografi. Denne boka har fått meget god mottagelse. Løvåsen trekker også frem sider ved Aukrusts allsidige khnbunstneriske begavelse som kanskje ikke er like godt kjent som den store humoristen.

 

 Tirsdag 26. april: (Merk dato!!)

Universitetslektor Agnes-Margrethe Bjorvand: Verdier i Anne-Cath Vestlys liv og forfatterskap

 

Gjennom mer enn femti år skrev Anne-Cath. Vestly for barn om det som til enhver tid opptok henne i samfunnet, og hun skrev og fortalte på en slik måte at barn kunne forstå og kjenne seg igjen. I dette foredraget vil vi få innblikk i selve fundamentet for hele Anne-Cath. Vestlys forfatterskap, nemlig hennes verdier. Foredraget inneholder mange eksempler fra Vestlys liv og forfatterskap.

Askimjenta Agnes-Margrethe Bjorvand er universitetslektor og barnebokforsker ved Universitetet i Agder i Kristiansand. I tillegg er hun Astrid Lindgrens norske oversetter og en etterspurt foredrags- og kursholder. Hun har vunnet flere formidlingspriser, og i 2020 ga hun ut en biografi om Anne-Cath. Vestly sammen med illustratør Hans Jørgen Sandnes.

26. september:
Professor - oberstløytnant Tormod Heier:

Kan forsvaret forsvare Norge?

Merk at møtet i oktober begynner kl 11.00!

31. oktober - kl. 11.00:

Per Vollestad:

Livet på Grini under annen verdenskrig

28. november - kl. 12.00:

Tone Ringen:

Med jorda som hjemsted. Hans Børlis lyrikk presentert i ord og toner.

Del denne siden