Årsberetning for 2021

Styret har etter utsatt årsmøte 27. september 2021 bestått av Tore Aschim (leder), Vidar Kjærheim (sekretær), Øystein Raustøl (kasserer), Einar Bjorvand (dataansvarlig), Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas og Trond Huseby. Per Ola Halvorsen har vært revisor. Valgkomite har vært Harald Rømuld og Gøran Brattstrøm.

Koronarestriksjoner har gjort det vanskelig å gjennomføre årsprogrammet for 2021.

Alle planlagte foredrag i vårterminen måtte avlyses, og årsmøte med valg kunne først avholdes 27. september. De tre planlagte foredragsmøtene i høstterminen ble avviklet i henhold til gjeldende smittevernregler. Foredragsholdere som fikk sine møter avlyst i 2021 har vist stor forståelse og har alle på forespørsel sagt seg villige til å stille opp neste år. Teaterturer eller andre ekskursjoner har ikke vært å tenke på i denne perioden.

Seniorakademiet hadde 315 medlemmer ved årsskiftet. En viss nedgang i medlemstallet var ikke uventet. Avlyste møter førte til færre utgifter. Årsmøtet i 2021 vedtok at alle som hadde betalt kontingent for 2021, kunne fortsette som medlemmer uten å betale ny kontingent for 2022. Éor 2023 foreslår man medlemskontingent på kr. 350,-

Styret har avholdt 3 forberedende styremøter i forkant av medlemsmøter og ellers hatt en viss kontakt på telefon og epost. Vidar Kjærheim har i 12 år vært sekretaer og et aktivt medlem av styret. Vi beklager meget at han nå sier takk for seg. Vi kommer til å savne ham, men ønsker ham en god pensjonisttilværelse videre.

Nettopp i ekstraordinære tider er det viktig at medlemmene følger med på våre hjemmesider: www.seniorakademiet.com Epostadresser bør oppgis til medlem@scniorakademiet.com

Møter gjennomført i 2021:

27. september      Professor Arne Bugge Amundsen: Olav den hellige

25. oktober          Forfatter Øyvind Nustad: Snøen som falt i fjor

29. november      Journalist og forfatter Annette Groth: Brexit — problemer i Storbritannia — hva skjer med den britiske unionen?

Tore Aschim Vidar Kjærheim Øystein Raustøl Einar Bjorvand Jorunn Lilleng

Liv Helene Røsaas Trond Egil Huseby

Del denne siden